-->

Зв'яжіться з нами

(067) 316 7 209
0

16 квітня 2015 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» підтвердило рейтинг облігаційного випуску Компанії VAB Лізинг (код ЄДРПОУ 33880354) на рівні uaBBB- за національною шкалою. Окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB- характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Агентство підтвердило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності VAB Лізинг за 2014 рік, а також особливої і регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Збільшивши фінансові доходи і зберігши приблизно на тому ж рівні фінансові витрати Компанія підвищила свій фінансовий результат. Чистий прибуток VAB Лізинг за 2014 рік склав 9,12 млн. грн., тоді як за результатами 2013 року – 4,79 млн. грн. Зростання прибутку позитивно вплинуло на показники ефективності діяльності Компанії.

Зобов’язання перед інвесторами в облігації за аналізований період скоротилися на 87,2%. Заборгованість за банківськими кредитами VAB Лізинг на 31.12.2014 року на 10,6% нижче аналогічного показника на 31.12.2013 року.

У 2014 році вартість договорів лізингу для фізичних осіб зросла на 6,9%, а вартість договорів лізингу від 3-х найбільших клієнтів підвищилася на 6,4%.

Агентство нагадує, що рейтинг Компанії VAB Лізинг також залежить від зовнішньої підтримки, здійснюваної її власником. Оскільки єдиним учасником Компанії виступає VAB Банк (рішення про відкликання ліцензії та ліквідації якого було прийнято НБУ 19 березня 2015 року), то пайова участь у статутному капіталі VAB Лізинг входить до складу ліквідаційної маси і залежить від рішень державних регуляторів, які займатимуться ліквідацією банку і роботою з ліквідаційною масою. Таким чином, рівень зовнішньої підтримки від учасників Компанії залишається невизначеним. Однак, як показує аналіз, в 2014 році Компанія вела розумну фінансову політику, скорочуючи свої зобов’язання, в т. ч. перед банками. Діяльність VAB Лізинг позбавлена ​​ознак схемності, Компанія веде досить прозорий і прибутковий бізнес.

30 березня 2015 року Компанія VAB Лізинг надала Агентству письмове підтвердження своїх намірів своєчасно і в повному обсязі здійснити чергову виплату купона за своїми облігаціями. У зв’язку з не зовсім стандартною ситуацією, пов’язаною з рішенням НБУ про ліквідацію основного учасника VAB Лізинг, в березні 2015 року Агентство звернулося до емітента з письмовим запитом і провело ряд додаткових перевірок, включаючи вивчення рішень судів, в яких фігурувала компанія VAB Лізинг. Агентство відзначає, що Компанією була надана вся додаткова звітність для аналізу і в повному обсязі були надані роз’яснення на питання Агентства.

Аналіз результатів діяльності Компанії VAB Лізинг за підсумками 2014 показав значний приріст власного капіталу і збільшення чистого прибутку. Агентство позитивно оцінює зусилля Компанії щодо збереження лізингового портфеля в кризових умовах.

Довідкова інформація

VAB Лізинг зареєстровано в листопаді 2005 року. VAB Лізинг надає послуги фінансового лізингу транспорту (легкових і вантажних автомобілів, автобусів), спецтехніки, а також оперативний лізинг легкових автомобілів, лізингові послуги з сервісом юридичним і фізичним особам. Статутний фонд VAB Лізинг складає 35 350 000 грн.

/* */