Компанія VAB Лізинг один з лідерів в сегменті середнього і малого бізнесу активно працює на ринку 13 років починаючи з 2005 року.

Наша місія

Довгострокова участь у розвитку бізнесу клієнтів, професійне залучення ресурсів для придбання (оновлення) обладнання, техніки, транспорту і нерухомості, високоякісний сервісний супровід, – для успішних компаній, що мають плани розвитку, які вміють їх здійснювати, мають команди фахівців і працюють на перспективних ринках, і для приватних осіб – з мінімальними для клієнта витратами власних грошових і часових ресурсів.

Прозорість і відкритість VAB Лізинг – найважливіші фактори успішного розвитку, запорука довіри не тільки клієнтів, але також інвесторів. VAB Лізинг прагне увійти в число найбільш прозорих та інформаційно відкритих підприємств в лізинговому бізнесі України. Мета даного розділу – забезпечити всім зацікавленим інвесторам оперативний доступ до інформації про компанії.

VAB Лізинг надає інвесторам комфортні інструменти для інвестування як метою отримання більш високого ніж по банківських депозитах процентного доходу так і для отримання додаткових вигод (продажу своїх послуг і отримання знижок на послуги VAB Лізинг), які можуть бути гнучко адаптовані під запити конкретного інвестора:

  • корпоративні облігації;
  • фінансові кредити;
  • товарний кредит.

Гарантії повернення інвестицій та виплати процентного доходу за ними:

  • цільове призначення і джерело погашення інвестицій це диверсифікований і забезпечений лізинговий портфель (тільки ліквідні предмети лізингу, ринкова вартість предметів лізингу перевищує заборгованість лізингоодержувачів в 3 рази)
  • стійкий фінансовій стан компанії, що підтверджується рейтингом інвестиційного рівня uaBBB за національною шкалою, і високий рівень достатності капіталу (37%)
  • ідеальна кредитна історія і ділова репутація VAB Лізинг (кредити в банках з іноземним та українським капіталом, зарубіжні кредитні лінії, облігації);
  • фінансова звітність висловити якості відображає реальний фінансовий стан компанії підтверджена аудиторською компанією
  • комплексна система управління ризиками передбачає пріоритетне виконання всіх зобов’язань компанії (в тому числі система нормативів передбачає обмеження ризику на одного позичальника, відкритої валютної позиції, формування резервів знецінення лізингового портфеля, подневная прогнозування грошових потоків і формування резервів грошових коштів для запобігання ризиків ліквідності і т.д .)

 

Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись із запитом по електронній пошті A.Smolyar@bestleasing.com.ua.