Цим я надаю ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код 33880354) – надалі Товариство свою згоду на обробку своїх персональних даних, внесених/наданих мною під час звернення з онлайн-заявкою на отримання послуг Товариства. Зокрема, цим я надаю свою згоду Товариству на збір, систематизацію, зберігання, накопичення, використання, обслуговування, розповсюдження, уточнення (в т.ч. коригування, оновлення тощо), блокування, знищення тощо – з метою подальшого використання їх (як повнітью, так і частково) для розгляду зверненнь за отриманням послуг (в т.ч. фінансового лізингу), аналізу, статистичної звітності, а також надання мені інформації, пропозицій тощо.

Цим я підтверджую також, що мені повідомлено, а також що я розумію та усвідомлюю своюї права субєкта персональниз даних передбачених чинним законодавством України, зокрема ст. 8 Закону України від 01.06.2010р. № 2297-VI «Про захист персональних даних».