-->

Зв'яжіться з нами

(067) 316 7 209
1807
  1. ОРГАНІЗАТОРИ І ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:

1.1. Організатором акції є ТОВ «ВіЕйБі Лізинг» (код ЕДРПОУ 33880354) (далі – VAB Лізинг)

1.1.1. VAB Лізинг бере на себе зобов’язання з надання інформаційної підтримки Учасникам Акції та забезпечення виконання умов акції.

1.2. Акція «14% ЗНИЖКА До 14 ЛЮТОГО», (далі по тексту – «Акція») проводиться для всіх осіб, які не працюють в штаті VAB Лізинг і планують покупку техніки в лізинг

1.3. Акція проходить в період з 14 лютого 2019 року до 28 лютого 2019 року

  1. УЧАСТЬ В АКЦІЇ:

2.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні повністю дієздатні фізичні особи, які пройшли попередню реєстрацію на сайті bestleasing.com.ua. Реєстрація здійснюється шляхом переходу по спеціальному банеру, відповідно даного зразка:

і заповненням таких даних: ім’я, бажаний термін лізингу, бажаний розмір авансу, бажана марка і модель авто, телефон, електронна пошта, згода на збір і обробку персональних даних.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: обмежено дієздатні і недієздатні особи відповідно до чинного законодавства України

2.3.Виконання дій в п.2.1. є в т.ч. наданням дозволу і згоди VAB Лізинг в подальшому направленні йому комерційних пропозицій, інформації, будь-яких відомостей та інше.

  1. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ І ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ:

3.1. Для того, щоб прийняти участь в Акції і отримати Заохочення, будь-якій особі, що відповідає вимогам п. 2.1 дійсних Правил, необхідно:

  • бути зареєстрованим раніше, ніж буде подана заявка на лізинг (також допускається подача заявки в день реєстрації)
  • подати заявку на лізинг техніки не раніше 14.02.2019 року (для діючих Клієнтів VAB Лізинг – не раніше 15.02.19 року) і не пізніше 28.02.19 року (для діючих Клієнтів VAB Лізинг – не пізніше 31.03.19 року)

3.2. Як Заохочення визначена знижка в розмірі 14% від розміру одноразової комісії VAB Лізинг (розмір одноразової комісії дорівнює 3% від вартості предмета лізингу).

3.3. Беручи участь в Акції Учасник підтверджує те, що він ознайомлений і висловив свою згоду з усіма умовами проведення Акції.

3.4. Організатори Акції залишають за собою право змінити умови проведення Акції

  1. ОБМЕЖЕННЯ:

4.1. Учасник, який взяв участь в акції, своєю участю підтверджує, що йому виповнилося 18 років;

4.2. Організатори Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

4.3. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

4.4. Організатори Акції мають право змінити термін і умови проведення Акції.

4.5. Нарахування знижки в розмірі, передбаченому цими Правилами, здійснюється тільки в період проведення Акції, за умови виконаної реєстрації та дотримання умов, відповідно до п.3.

 ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил Акції на сайті VAB Лізинг, смс-розсилки, Viber-розсилки, e-mail-розсилки, розміщення інформації в соціальних мережах тощо на вибір Організатора.

 ІНШІ УМОВИ:

6.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманням Заохочення, при цьому така особа не має права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

6.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організаторами Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

/* */